Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Ściągnij Adobe Flash player

PROJEKT UNIJNE

Projekt nr RPKP.05.02.01-04-101/10, pn.:

„Budowa i wyposażenie budynku magazynowego Zakładu Remontowego Budownictwa ELMAL w Tucholi szansą na wzrost konkurencyjności firmy w regionie”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje o projekcie

Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie budynku magazynowo – socjalnego, a także zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Bezpośrednim efektem, który osiągnie firma ELMAL po zakończeniu projektu będzie zwiększenie mobilności w przeorganizowaniu zleceń i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klientów. Realizacja wspomnianej inwestycji jest odpowiedzią właściciela firmy na zmieniające się oczekiwania rynku usług budowlanych. Dotyczy to głównie segmentu wykańczania budynków, gdzie pojawiła się potrzeba kompleksowej realizacji zleceń wykonywanych w najwyższym standardzie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy ELMAL poprzez reorganizację działalności w ujęciu produktowym i procesowym, a także organizacyjnym. Szczególnie ważny jest tu aspekt produktowy, który polega na wprowadzeniu do palety usług świadczonych przez przedsiębiorcę zarówno produktów nowych (kosztorysowanie, układanie parkietów, cyklinowanie parkietów, usługi stolarskie wewnątrz budynku, usługi wózkiem widłowym, osuszanie budynków), jak i ulepszonych  (prace malarskie w budynkach nowych,  glazurnictwo, budowa i zabudowa z płyt gipsowo kartonowych, wznoszenie budynków, wykończeniowe prace malarskie, montaż elementów gipsowych, montaż stolarki okiennej).

 

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji:                                        615.574,94 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                297.500,00 PLN
Budżet Państwa:                                                              52.500,00 PLN
Wkład własny:                                                                265.574,94 PLN

 

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2011 r. – grudzień 2012 r.

Dofinansowanie dla projektu
pozyskała firma:
MSP Consulting